El TAC3D permet un diagnòstic més precís de l’estructura dental, millorant així el disseny del pla de tractament. Gràcies al TAC3D els especialistes coneixen amb gran detalli tota la informació per a poder dur a terme el tractament amb totes les garanties. El TAC3D és un mètode de diagnòstic per imatges, que utilitza un feix de raigs X, de molt baixa intensitat, que realitza corts axials, els quals són reconstruïts per un programari informàtic i els transforma en imatges molt precises de les diferents estructures anatòmiques del pacient